GEOOGST in juni 2017: Anke Tilley, Karolien Segers en Antony Samson

Door Koen Snyers & Zeghetmettekst GEOOGST in juni 2017: Anke Tilley, Karolien Segers en Antony Samson.

//

GIJ

Geen lichaam zou ooit het mijne voelen,
geen ander oor mijn verwarring,
mijn onrust in het zwijgen
van mijn taal.

Geen ellende zou mij tekenen,
geen tegengif mij verlossen van een lichaam dat blundert,
dat ruikt naar geweld.

Toch vindt gij uw toevluchtsoord in onze tuin van Eden,
terwijl de nakende nacht ons bonzend hart beluistert.

Zonder schaduw zal ik naast u liggen,
angst voor die enige schim.
Zonder schaamte zullen mijn lippen de stilte doorbreken.
Zonder twijfel zullen wij kwetsbaar de nacht trotseren onder een laken van woorden.

Herhaaldelijk in de fluisterende slaap
banen wij ons een weg naar de veilige illusie.
Rust, zuivere stilte,
enkel uw stokkende adem
die langs mijn handen
en zienderogen ontglipt
als een laatste zucht, het einde
van een onverschillige storm.

Anke Tilley

//

WINKELKARBELOFTES

I.

Je maakte de belofte nooit
op zondag met een winkelkar door rayons te paraderen.
Nooit punten te sparen, pannen, handdoeken en sangria uit een doos te kopen.
Je dacht nooit dat brood als een harmonica was en dat kassa’s nog steeds rinkelden als je lief glimlachte,
Dat er elke dag wel een nieuwe race te winnen viel tot je zag hoe hij de zak aardappelen droeg.
Niet geschikt voor ouderschap.

II.

Ik vergat de aardappelen,
betaalde met kaart uit haat voor rosse centjes.
Droeg hakken uit bakfietsprotest, maar liet de auto staan.

Hoor de flessen naar de voordeur rollen op de beat van asfalteieren.
Plastic is fantastic wordt de nieuwe zomerhit
voor single vrouwen die verlangen naar een winkelkarchauffeur.

Karolien Segers

//

DAG EN NACHT

Heb je de nacht overleefd?
De maan zat gevangen achter de bomen
het licht lag in je slaap verscholen
je geweten knarste oorverdovend.

Heb je de nacht overleefd?
Na een vlucht over slapende dauw
tussen honderden razende raven
onderweg naar een vergeten droom.

Heb je de nacht overleefd?
De zon stond verloren in het noorden
gewikkeld in de naakte waarheid
lag je omringd door je demonen.

Zal je de dag overleven?
De ochtendstond proeft oud in de mond
de nacht kleeft nog aan je kleren
het is doodnormaal om bang te zijn
tot je de volgende nacht hebt overleefd.

Antony Samson