Wit

​Zo grijs het wit van een blad
schijnt te zijn, zo lezen wij

wat er nooit zal staan. In ons hoofd
zal het wit van een blad altijd

wit zijn, zo zwart-wit denken wij. We zien
witruimte als ruimte die we zelf kunnen

vullen. Zo laten we dat wat leeg was later
gevuld achter. Het grijs verbannen we

naar Siberië, het zwarte blad stamt
uit donkere tijden.